Tủ bàn điều khiển dây chuyền giấy

Mã sản phẩm: td-dk1200 Download: Catalogue sản phẩm

Mô tả sản phẩm:

Dự án Điều khiển đồng bộ dây chuyền sản xuất Giấy Gồm 6 Lô ( Ép đá 1, Ép đá 2, Lô sấy 1, Lô sấy 2, Lô sấy 3, Lô thu )

Dự án Điều khiển đồng bộ dây chuyền sản xuất Giấy

Gồm 6 Lô ( Ép đá 1, Ép đá 2, Lô sấy 1, Lô sấy 2, Lô sấy 3, Lô thu )

 

Hình tủ điện & Bàn điều khiển :

 

 

Dây chuyền:

 

Dự án Điều khiển đồng bộ dây chuyền sản xuất Giấy

Gồm 6 Lô ( Ép đá 1, Ép đá 2, Lô sấy 1, Lô sấy 2, Lô sấy 3, Lô thu )

 

Hình tủ điện & Bàn điều khiển :

 

 

Dây chuyền: