Sản Phẩm Phay CNC

Mô tả sản phẩm:

Nhận Phay tiện trên các vật liệu bằng máy Phay CNC độ chuẩn xác cao

với độ dày từ 1cm đến 10cm chuẩn xác cao