Máng cáp điện 400x100 mạ kẽm nhúng nóng

Mã sản phẩm: MC-40x10 Download: Catalogue sản phẩm

Mô tả sản phẩm: